Se vad unika vi är i Sverige och Finland ur ett europeiskt perspektiv. Vi har mest gröna områden som är skog och jordbruk och de södreöver har mycket mera röda tätorter

Källa karta:http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=30049&lan=sv

Look at the different landscape types in Sweden and Finland comparing to the mosaic of the rest of Europe with its vastly more populated areas…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Rekommenderade inlägg