Se vad unika vi är i Sverige och Finland ur ett europeiskt perspektiv. Vi har mest gröna områden som är skog och jordbruk och de södreöver har mycket mera röda tätorter

Källa karta:http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=30049&lan=sv

Look at the different landscape types in Sweden and Finland comparing to the mosaic of the rest of Europe with its vastly more populated areas…

Rekommenderade inlägg