Det är tydligen 10 år sedan Njakafjällfejden var igång. Läste just en artikel om det här:
http://www.lantbruk.com/Article.jsp?article=41069

En bra artikel med lite tillspetsade ordval som fick mig att reagera…

Noterade i slutet av artikeln följande:
”Var det då ingen som förlorade på att Njakafjäll blev skyddat för tio år sedan? Det skulle möjligen vara skogsnäringen i stort som gick miste om många tusen kubikmeter gran av varierad kvalité. En förlust som kanske inte tynger. Däremot kostade det fega beteendet hos bolagens företrädare när de duckade för naturvårdarnas krav och vägrade ta emot virket som skulle avverkas 1998. Den fegeheten minns många av de drygt 900 delägarna i allmänningen.”

Mja feghet är nog inte ordet jag skulle använda när de påverkades av Greenpeace, medier, politiker och skogskunniga som visade upp de kännetecken av urskog de upptäckt och att det kanske vore klokt att omvärdera beslutet att avverka…men det var väl så det kändes för avverkarna.

Vilhelmina allmänning skulle inte ha fått en så fin affär ifall den sk. fegheten inte hade satt in.

I början av artikeln står också följande nästan hånande ord:
”Hur är läget nu tio år senare? Har naturvårdsturisterna, som enligt Greenpeace och andra naturvårdare, skulle flockas i gammelskogen likt myggsvärmar dykt upp.”

Håhå jaja.

Hur som helst, det gör mig glad i alla fall att njaka finns kvar och hoppas vi alla kan ha vett att avverka där det går och är någon ekonomisk vinst av det och låta resten vara ifred och inte avverka för avverkandets skull.

hälsningar en fd. skogsaktivitst och numera allmänningsskogsdelägare

Rekommenderade inlägg

1 kommentar

Kommentarer är stängda.