Ny rapport om våra vatten visar att vi inte kan luta oss tillbaka och säga att HA nu har vi en ren miljö så nu kan vi hjälpa de mindre industrialiserade länderna och det ger mer miljövinster – nja en alltför enkel lösning… (Måste bara lägga in en till notis om vårt kemikaliesamhälle… vi äter en massa skit rent ut sagt och kissar ut det i miljön igen… hua.)

Bäst mår vattnen i arktiska områden och otillgängliga delar av tropikerna. Sämst mår vattendragen i Nordamerika, Europa och östra Asien, enligt rapporten. Det är förvånande, eftersom stora reningsinsatser gjorts i de rika länderna sedan 1960- och 1970-talens hämningslösa utsläpp.

Men problemet, menar Vörösmarty och McIntyre, är att man lindrat symtom i stället för att bota sjukdom.

– Att vi i väst tenderar att tro att vi har rent vatten beror inte nödvändigtvis på att vi har låga halter av föroreningar, utan på att vi när vi vrider på kranen får rent vatten, som har passerat reningsverk. Vi har maskerat de grundläggande problemen med enorma investeringar och ingenjörskonst för att åtgärda symtomen, säger Peter McIntyre till DN.se.

– Men det är viktigt att komma ihåg att vi i dag släpper ut nya kemikalier, vars effekter vi inte vet något om.

Konsekvenserna blir större i dag än tidigare om vi inte gör rätt saker?
– Absolut. Vi kastar just nu tärningarna för framtiden, säger Peter McIntyre.

Mer info på svenska här i dagens DN på nätet.

In english about one of the the profesors in zoologi who wrote this report – about the poor quality of our waters in the world today – as the swedish newspaper are writning about. It´s not as good as we might tend to think… please save our water from being totally polluted…before it is too late…

Rekommenderade inlägg