Läste en artikel på aftonbladet om att Sissela Kyle blev less på en artist från USA som sa sig vara patriot. Intressant kulturkrock där olika värdering i ordet patriot nog rätt tydligt kom fram.

Hittade på engelskspråkiga Wikipedia följande intressanta forskning där innevånare i olika länder fått uttrycka sin stolthet över sitt land på en skala 1-4 där en 4:a var mest stolt och en 1:a var minst stolt. De hade även genom andra undersökningar funnit att länder med hög siffra hade högre tendens att starta krig än de med lägre, ex. hade Tyskland hög siffra före första världskriget men har nu en mycket låg.

Second Survey: 1995-1997

Country ↓ Score ↓
USA 3.92
Venezuela 3.73
South Africa 3.72
India 3.70
Peru 3.68
Slovenia 3.64
Poland 3.55
Australia 3.54
Spain 3.38
Argentina 3.29
Sweden 3.13
Moldova 2.98
Japan 2.85
Russia 2.69
Switzerland 2.59
Lithuania 2.47
Latvia 2.10
Germany 1.37
Average 3.12

Huruvida denna undersökning har rätt vet jag inte men det är nog en balansgång för patriotism liksom egenkärlek för sig själv för att det ska vara på en hälsosam nivå. Det är bra att gilla sig själv och sitt land men om man tror sig vara överlägsen och bäst på alla sätt och vis kan det vara svårt att fungera bra i en grupp utan att mucka… Samma sak med alltför låg självkänsla och tro på sitt land såklart. Säger inte att lagom är bäst men det är definitivt mest effektivt ifall man vill slippa onödiga konflikter och kunna samarbeta.

Tror att har man en sund och balanserad syn på utgångsläget så blir man inte så provocerad av att andra är bättre, man klarar av att hantera det. Nu menar jag inte att jag har det eller att det går att vara så jämt, men det är något att sträva efter tror jag.

Det ska nog bli ett nyårslöfte, ”balanserad självkänsla för mig och för mitt land”
ska smygtesta redan nu att hitta balansen.

Rekommenderade inlägg