Nu har enkäterna sammafattats och det är intressant läsning.
Du hittar den HÄR

Citat från rapporten:

Bäst med vilhelmina:
”Undersökningen visar att Vilhelmina värdesätts i hög grad genom sin fjällnära naturrikedom och sin trygga livsmiljö.”

Sämst med Vilhelmina:
”den begränsade arbetsmarknaden och kommunpolitiken.”

Om skolan:
”Vilhelmina har bra skolor och förskolor för barn 52% instämmer med påståendet om att Vilhelmina har bra skolor och förskolor för barn. Bland de som inte instämmer med
påståendet är personer med barn överrepresenterade i förhållande till de utan barn. Personer i 25-35-årsåldern är något mer negativa än andra åldersgrupper. De som arbetar inom offentlig sektor är mer positiva än de i privat sektor. De som bor i Kultsjödalen är mer positiva än i övriga områden (observera dock att påståendet gäller Vilhelmina som helhet).”

Slut på citat.

Ser att mina svar har citerats i texten vid tre tillfällen och det känns bra att vi har haft chansen att få tycka till och ge uttryck för våra åsikter om kommunen, goda och dåliga. Nu hoppas jag på gott arbete hos politiker och tjänstemän i att analysera svaren och komma fram till lösningar som kan gagna oss alla.

Rekommenderade inlägg