Näst sista inlägget  i år blir den sista i serien om hur du ska nå ett långt liv Japan style. Bra att avsluta en serie innan ett nytt år tar plats…

Så hur ska vi då göra?4.  Tro på något. Den konfucianskt inspirerade livsfilosofin på Okinawa knyter samman nuet med förfäderna. Det ger trygghet och lugn som dämpar stress.

Någonstans har jag läst att de som överlevde det andra världskrigets koncentrationsläger var de som hade en stark gudstro eller en stark tro på att Nazismen hade helt rätt och att man jobbade för rätt sak i lägren. Människor på båda sidor stod ut med elände bara de trodde på att det var rätt och att de hade en tro på något större än sig själv. 


En studie vid University of Rochester Medical Center i USA och Carleton University i Kanada gav 7 000 personer i åldrarna 20-75 år flera påståenden att ta ställning till som gällde synen på deras liv, exempelvis:

”en del människor vandrar genom livet utan mål, men jag är inte en av dem” 
 ”ibland känner jag att jag gjort allt som finns att göra i livet”

Fjorton år senare så undersöktes det hur de mådde igen och bland de som inte hade en mening med sitt liv dvs kände att de gjort allt osv så upptäcktes en höjd dödlighet. Detta var oberoende på ålder – det funkade bättre att ha en klar bild över livet för att få längre livslängd…


Religion, andlighet och tro
En stark tro är av godo alltså men den behöver inte automatiskt kopplas till någon specifik religion eller samfund. Om du har en stark andlighet eller god positiv tro på dig själv kan den vara lika stark.

Så om du ska få de sista extra åren är det bra att planera och ha ett mål för ditt liv alltså – fram med kalendrarna och börja rita upp året – för din hälsas skull :)

Källor:
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/tro-pa-livet-och-lev-langre

http://www.halsaochfitness.se/artiklar/tank-positivt-lev-langre/


Rekommenderade inlägg