Det finns få uppriktiga vänner – men så är heller inte efterfrågan så stor.

 Källa: Marie von Ebner-Eschenbach

Nej det är nog sant, det gäller att uppskatta de sanna och ärliga vännerna men det är viktigt att kunna skilja på att vara ärlig som en mask för att vara elak – det är ibland en tunn fin gräns mellan ärlighet och ren elakhet.

Så det är bra att vara ärlig men ibland kan det mer stjälpa än hjälpa…

Rekommenderade inlägg