Tänker på Nepal. På raserade hus, raserade liv, raserad vardag. Det är för hemskt för att kunna greppa. 2 500 människor kan ha mist livet i jordbävningarna

Processed with VSCOcam with f2 preset

Så kan du hjälpa

RÖDA KORSET

SMS:a AKUT NEPAL 72900. Då skänker du 100 kronor.

Plusgiro 900 800- 4 eller Bankgiro 900-8004: Märk insättningen AKUT NEPAL

LÄKARMISSIONEN

SMS:a akuthjälp100 till 72980. Då skänker du 100 kr.

Du kan också skänka valfri summa via deras hemsida.

PLAN SVERIGE

SMS:a JORDBÄVNING till 72910 så skänker du 100 kr.

Plusgiro 90 07 31-1 eller Bankgiro 900-7311. Märk inbetalningen med ”jordbävning”.

SVENSKA KYRKAN

SMS:a NEPAL till 72905 och bidra med 100 kronor. Bidrag kan också ges via PG 90 01 22-3 eller BG 900-1223, märk gåvan NEPAL.

UNICEF

SMS:a LIV till 72900 för att skänka 100 kronor. Du kan också skänka valfri summa via deras hemsida.

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP

SMS:a AKUT till 72901 för att skänka 50 kronor.

Rekommenderade inlägg