11,1 % Sverigedemokratiska röstare i Vilhelmina kommun.

Jag undrar idag varför vi blir i så hög grad allt mer främlingsfientliga i vårt fina Europa. Så till den grad att ett nazistiskt parti dyker upp i Grekland. Blir oroad och rädd för vad vi människor är kapabla att ställa till för varandra.

Eftersom jag inte kan förstå hur man kan bli avogt inställd till människor bara för att de vill bo i mitt land eller att de har en annan religion som krånglar till skolavslutningar eller vad det nu är som är så viktigt i människors liv att de då börjar rösta på ett annat parti än de brukar och då ett parti som står för stängda dörrar mot omvärlden i så många avseenden.

Jag förstår inte. Därför kollar jag nu upp vad som kan trigga någon att rösta brunt.

Börjar med en defintion av två begrepp:

Främlingsfientlighet, alternativt xenofobi, är en stark eller irrationell motvilja eller rädsla för människor från andra länder

Rasism som istället är grundat på ideologiska föreställningar om förmodade genetiska (rasbiologiska) eller menande essentiellt kulturella skillnader mellan folkgrupper, så kallade raser. Båda nämnda perspektiven inom rasistisk ideologi innebär hierarisk social ordning där vissa med ett visst ursprung anses mer värdefulla och därför överordnas andra, ett perspektiv som saknas inom främlingsfientligheten.

Källa : http://sv.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4mlingsfientlighet
 —————————————————————-

 

 

Varför röstar en person på främlingsfientligt parti?

Jag hittar en forskning som presenteras här: http://www.migrationsinfo.se/framlingsfientlighet/Mojliga-forklaringar-till-attityder/

Det är framförallt ekonomisk oro, identitetaspekter, tillhörighet i förening med uttalad uppfattning samt grad av tillit i samhället som påverkar människors inställning till immigration. Studier visar att det inte finns något direkt samband mellan andel invandrare i befolkningen och attityder till invandring. 

Här i tabellen ovan syns det att vi generellt tror att det är mer invandring än vad det faktiskt är i Europa.

Citat:
Ofta bottnar en negativ inställning i att den nationella identiteten upplevs som hotad. Denna slutsats bestyrks av fler studier. I Nederländerna visar en studie till exempel att människor som normalt sett inte bryr sig märkbart om sin nationella identitet, blir mer negativt inställda till invandring när identiteten framställs som hotad. 

Föreställningen om att invandring leder till sämre ekonomi för landet i stort, liksom uppfattningen att invandring leder till ökad brottslighet och sociala spänningar, är betydligt vanligare hos individer med negativ inställning till invandring visar dessa studier. 
Slut på citat. Källa: http://www.migrationsinfo.se/framlingsfientlighet/Mojliga-forklaringar-till-attityder/

Sören Holmberg, mannen som presenterar alla staplar i SVT:S valvaka och statsvetenskapliga analyser, har skrivt om valet 2007 och där står det såhär:

”Det gemensamma för många av de samhällsgrupper som har en förstärkt tendens
att stödja partier av sverigedemokraternas typ är social utsatthet och hot om marginalisering
i globaliseringens och mångkulturalismens tidevarv. Karakteristiken passar
kanske bäst in på grupper som arbetslösa, förtidspensionerade och lågutbildade.
 

Henrik Oscarsson har träffande formulerat mönstret i form av vad han kallar förlorarhypotesen.

”Motkrafter till globalisering, mångkulturalism och internationalism
skapar en intressekonflikt där somliga grupper ser stora möjligheter och andra ser
stora bekymmer. Förlorarna känner sig hotade av en snabb samhällsförändring och
gör bedömningen att hävda sig socialt, politiskt och ekonomiskt kringskärs” 

Sören Holmberg har hämtat citatet ovan från : Oscarsson, Henrik (2007) Vilka väljargrupper röstade på sd? PP-presentation., Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen

  —————————————————————————
Min slutsats: Det är när man känner sig hotad som man letar syndabockar och då är det enkelt att välja det som man vet minst om dvs de som ser annorlunda ut. Den nationella identiteten är hotad då vill man skydda den genom att mota bort det som man upplever hotar den. Om man upplever att ens samhälle förändras och man inte förändras med den utan inte ser möjligheter med det utan blir rädd och tror att man kommer att förlora allt så då tenderar man att rösta främlingsfientligt.

Jag kan av det jag läst mig till se att det handlar om både en irritation mot Europeiska unionen och ett sätt att finansiera en större välfärd genom att stoppa invandringen och lägga pengarna på svenska pensionärer som har varit drivkraften i valet igår. 
 —————————————————————————————————–

 

Vilka röstar på ett främlingsfientligt parti?

Vilka är det då som känner sig hotade – vilka är de som röstar på ett protestparti som profilerar sig på att ha en annan sorts invandringspolitik än de andra?
 
 År 2009 ansåg 46% att det var ett bra förslag att ta emot färre flyktingar. 
 Minst negativa till flyktinginvandring är kvinnor, högutbildade i akademikerhem och storstadsbor, det saknas dock fortfarande forskning om hur dessa variabler samverkar med varandra. Generellt är äldre personer mer negativa än yngre till att ta emot flyktingar. Undantaget är 20-24-åringar som är mer negativa än genomsnittet.  

Källa: http://www.migrationsinfo.se/framlingsfientlighet/framlingsfientlighet-i-sverige/ 

Okej, 2009 var det minst kvinnor med hög utbildning i storstäder – hur såg det ut 2013 då – vilka var det mest av som blev hotade och ville rösta SD?
 

 Källa Blogg från Amelia: SCB senaste partisympatiundersökning baseras på 5267 telefonintervjuer under hösten 2013. Siffrorna har viss felmarginal på mellan 1-2% i alla uppgifter.

De som röstar på SD hade andra prioriteringar än vad genomsnittsröstaren i Sverige hade 2006:

”Endast 8 procent av sd:s väljare angav exempelvis skol- och utbildningsfrågor som viktiga. Bland svenska folket är motsvarande siffra 24 procent år 2006.

54% av SD väljarna rankade invandrings- och flyktingfrågor som viktigast medan 14% av svenska folket gjorde det.

Sammanfattningsvis kan vi slå fast att sverigedemokraternas väljare socioekonomiskt utmärks av att något oftare än genomsnittet komma från socialt utsatta och resurssvaga miljöer, men att det som mest utmärker dem är politikermisstro och en negativ inställning till flyktingmottagning och att de mer än andra ser invandringsfrågor och lag och ordning som Sveriges viktigaste problem.”

Citat från Sören Holmbergs text: http://www.som.gu.se/digitalAssets/1297/1297925_159-168.pdf

I en recension av två böcker som tar upp frågan om vilka som röstar SD hittar jag dessa ord:

De är ofta människor som är missnöjda med samhället, som tyckte det var bättre förr och längtar tillbaka till folkhemmet och 50-talets Sverige. De gillar rollen som underdog och martyrer och tycker inte om våld. De anser ofta att de är undervärderade i sitt jobb. 

Många är industriarbetare som har förlorat eller riskerar att förlora sina jobb och ser globaliseringen som en stor fara. Somliga känner sig som att de orättvist befinner sig på samhällets botten.
 

Många av SD:s väljare – men inte alla – skyller sin situation på invandrarna. Det är ”vi” som ger och ”dom” som får. Det finns inte tillräckligt med pengar till välfärden eftersom invandrarna får så mycket, är en vanlig föreställning. 

Och när Jimmie Åkesson ska förklara för oss varifrån pengarna ska komma till partiets många dyrbara reformer, exempelvis för pensionärerna, så är det stoppet för invandringen som ska ge tiotals miljarder.

Båda de refererade böckerna understryker att SD:s väljare inte är rasister. De kan acceptera utlänningar som anstränger sig att bli svenska, som lär sig språket och anpassar sig till kulturen. Men gränsen går vid muslimer – de är alltför främmande, anser SD.

Citat från : http://www.unt.se/kultur-noje/vem-rostar-pa-sverigedemokraterna-1014261.aspx 

 På DN hittade jag följande informativa bilder:

Bilden ovan visar att i kommuner med hög utbildningsnivå är stödet för SD lägre, och alltså högre stöd för SD i kommuner med lägre utbildningsnivå. Det betyder inte att de som röstar är dummare utan att de har lägre utbildningar viktig skillnad som jag tycker är viktigt att poängtera.

 Citat från DN:

Stödet för Sverigedemokraterna följer ett förväntat mönster – det är starkast i Skåne och svagare i norra Sverige. De tre kommuner där de fick störst stöd är Sjöbo (24,1%), Örkelljunga (23,7%) och Bromölla (23,4%).

Bild & textkällor: http://blogg.dn.se/sundellssiffror/2014/05/26/var-ar-stodet-for-sd-och-fi-starkast/

Min slutsats:
Störst andel män är det i alla fall som röstar på SD. Det handlar om en misstro på politiker, Europeiska unionen och att vi slösar pengar på saker som är onödiga kan jag läsa mig till. De har en annan prioritering än den genomsnittlige svensken och känner inte igen sig i storstadens politiker som vurmar för globalisering och kulturblandning.

Det är vanskligt att generalisera för hårt för såklart finns det olika typer av människor som väljer SD lika mycket som det inte finns en enda sorts typ som röstar på Moderaterna eller Socialdemokraterna.

Jag är nyfiken av detta för att jag inte förstår och jag vill förstå varför en person väljer att rösta på SD.
Jag skulle inte göra det men jag tycker att de som känner att de har för förtroende för SD ska givetvis göra det. Jag vill ha ett öppet samhälle där alla åsikter får höras och jag är glad att SD har fått höras mer, det är viktigt att inte kväva åsikter utan stå för dem och få dem debatterade.

Om man är främlingsfientlig är jag rädd att man kan bli rasist och där har vi en läskig framtid, jag vill inte tillbaka till andra världskrigets tankar. Jag vill inte bli rasbiologiskt undersökt för att se om jag får stanna kvar här eller inte. Det är grunden till min oro som växer efter detta val.

Varför blir vi mer främlingsfientliga i Europa?
Ja den frågan har många svar och jag kan inte hitta en enda som ger ett tillräckligt bra svar på det. Jag tror att det är oro som kanaliseras åt ett håll för att man tror att rensar vi bort det som jag inte förstår så blir det bättre.

Jag tror på oss och jag tror på demokrati och öppenhet.
Jag tror att vi klarar av det här.
Jag tror vi är kloka nog att förstå det.

Eller så tar jag och väntar på Spock för då löser det sig… en cool utomjording borde väl vara den ultimata skräcken för en främlingsfientlig person – då får de en fiende som kan få främlingsfientliga att ge upp och inse att vi får lov att hjälpa varandra för att överleva här för vi är ju ändå av samma skrot och korn vi människor. En energislösande varelse som gnager på jordens resurser…iofs men ändå samma sak, människor.

Rekommenderade inlägg