VARFÖR BRY SIG OM ATT SORTERA SOPOR?????

———————————————
Är det någon idé att sortera förpackningar?

Gör det någon skillnad alls vad jag gör?
———————————————-

Det kan kännas meningslöst att sortera sopor för ibland hör jag att allt bränns ändå eller att sopbilarna måste köra fler gånger då soporna har olika behållare och inte kan slänga allt i samma så då blir det mer utsläpp.

Ja varje mynt har två sidor. Det är inte alltid det som känns rätt är rätt i alla aspekter men att återvinna saker och förpackningar är inte något som kan vara fel åt något håll. Det är bara bra. 

Gör återvinning nån nytta?

Testa KLIMATSNURRAN som Stena Recycling har på sin webbplats. Där ser du nyttan med det du lämnar in till återvinning. Om du lämnar in 1 kg tidningar så motsvarar det 1,7 kg CO2 (koldioxid) utsläpp i naturen som slipper hamna där. Det kan jämföras med 1 kg co2 = 17 timmar dammsugning. Så då har du klimatneutraliserat din dammsugning helt enkelt.

Snurra och testa.

Varför bättre att återvinna?

Varför ska du sortera dina förpackningar du tar hem?

Plastförpackningar är vanligtvis gjort av olja. För varje kilo plast som återvinns spar vi en liter olja och två kilo koldioxid. I Sverige använder vi 155 000 ton plastförpackningar varje år, ungefär 17 kilo per person. Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. Genom att lämna den till återvinning kan den istället bli en ny flaska, en diskborste eller ett staket.

Förpackningar av papper och kartong som går till återvinning gör att vi inte behöver fälla så många nya träd. Ett ton returpapper motsvarar ungefär 14 träd. Det spar också energi att använda gammalt papper för att göra nytt, jämfört med att använda ny träråvara. Omkring sju gånger kan papper återvinnas.

Glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvalitén försämras. Då sparas råvaror som sand, soda och kalk, råvaror som finns i begränsad mängd. Det går också åt mindre energi för att återvinna glas än att göra nytt glas.

Tidningspapper görs av massaved från träd. Pappersfibern kan användas till nytt papper fem till sju gånger. När bruken tillverkar papper av returfibrer istället för färskfibrer så går det endast åt en tredjedel av elenergin.

Metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst. Genom att återvinna metall sparas stora resurser. När vi bryter ny metall är det bara en eller några få hundradelar av allt upptaget berg som blir metall. Varje år skapas därför 45 miljoner ton gruvavfall i Sverige, som måste deponeras på ett säkert sätt för att inte läcka farliga ämnen till miljön. Genom återvinning minskar det problemet.

Ingen metall är för stor eller för liten för att lämnas till återvinning: cyklar, spik, värmeljushållare och gem – allt kan återvinnas. Om vi skulle lämna alla kapsyler till återvinning, skulle Saab och Volvo kunna tillverka 2 200 nya bilkarosser varje år. Se bara till att lämna det på rätt ställe: förpackningar till återvinningsstationen och annan metall till kommunens återvinningscentral.

Att återvinna metall sparar väldigt mycket energi. Det gäller särskilt aluminium, där vi sparar 95 procent av den energi som annars behövs för att göra helt nytt aluminium. Återvinning av stål, som används i exempelvis konservburkar, sparar 75 procent av energin jämfört med produktion från järnmalm.

Lämna fotavtryck som du kan stå för – de resurser du använder idag kan inte dina barnbarn använda i framtiden – tänk efter före.

Källa: 
Texter i kursivt från: http://www.sopor.nu/varfor-ska-jag-sortera/Spara-energi-och-resurser den 21/10 2013

Rekommenderade inlägg