Fixar du att inte köpa något under en dag?
Nu har du lite mer än en månad på dig att förbereda dig…
——————————————————————

En Köpfri Dag
30 november 2013

Varje år i november firas En Köpfri Dag (Buy Nothing Day) världen över av miljoner människor som har fått nog av shopping- och konsumtionshets. Det är en internationell kampanj som syftar till att väcka medvetenhet om konsumtionsmönster världen över, och visa på alternativ.  
Välkommen att delta du också!
Webbplats: http://www.enkopfridag.se/

——————————————————————-

Konsumera för miljöns skull

En aspekt på det hela visar Svenskt näringsliv på sin webbplats där de visar sin syn på dagen och om att konsumtion är lösningen på alla problem snarare än ett problem i sig. Detta skrev 2007 så den är inte pinfärsk.

 Citat från texten av Svensk näringslivs ordf:

Vi är beredda till fortsatta konstruktiva insatser i miljöarbetet, men vi kommer inte att acceptera en verklighetsbeskrivning som säger att det är tillväxten, konsumtionen och företagen som är bovarna i dramat. 

Konsumtionen är inte något som ska bekämpas. Konsumtionssamhället ska istället bejakas – eftersom det är bästa sättet att öka handeln och stimulera ny teknik. Då kommer vi också att hitta lösningarna på de stora världsproblemen.

slut på citat

Läs hela debattinlägget här:
http://www.svensktnaringsliv.se/allmanna_nyheter/sluta-inte-konsumera_39581.html

————————————————————————


Att leva i ett konsumtionssamhälle

Europeiska Miljöbyrån visar med en fin text om hur våra levnadsmönster ändrat sig i Europa. Texten baseras på ett Spanskt exempel men går att applicera på de flesta länder som genomgått industrialisering.

Texten inleds såhär:

Decennier av relativt stabil tillväxt i Europa har ändrat vårt levnadssätt. Vi producerar och konsumerar mer varor och tjänster. Vi reser mer och lever längre. Men miljökonsekvenserna av våra ekonomiska verksamheter hemma och utomlands har blivit allt större och allt påtagligare. 

Miljölagstiftningen ger konkreta resultat om den genomförs som den ska. 

Men kan vi verkligen säga att vi gör vårt bästa när vi tittar på vad som har förändrats under de senaste tjugo åren? 

Här hittar du hela texten:
http://www.eea.europa.eu/sv/miljosignaler/miljosignaler-2012/artiklar/att-leva-i-ett-konsumtionssamhalle

—————————————————————-

Finns det en enkel lösning?

Det är för enkelt att säga att lösningen är att sluta konsumera och det går inte heller säga att lösningen är att konsumera mera.

Det är mer komplext än så. Vi bör köpa det vi behöver –  inte köpa för att vår tillväxtbaserade ekonomi kräver att vi köper för att vi ska få lön så att vi kan köpa mera.

Jag vill kunna se mina eventuella framtida barnbarn i ögonen och säga VI GJORDE VERKLIGEN ALLT VI KUNDE FÖR ATT GÖRA DET BÄTTRE. Inte behöva säga ja men hallå jag visste inte att allt skulle ta slut…

Rekommenderade inlägg