Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/6/6/1/floweret.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Tystnad är hälsosamt - floweret.se

Jag är beroende av tystnad för att må bra och enligt nya rön i forskningen så är det inte konstigt alls. Buller är nämligen ett av våra största samhällsproblem idag dvs buller stör oss. Jag har hittat min lugna oas i Saxnäs tidiga mornar ute. Var har du din?

Människans bullrigaste tid är nu

De senaste tio åren har varit de mest bullriga i vår historia är inte någon revolutionerande nyhet för det känner vi av varje dag. Grejen är dock att det påverkar vår hälsa negativt mer än vad i alla fall jag först trodde. I en miljö med ständigt buller, nattens då du sover räknas in också, klarar inte kroppen av att varva ner tillräckligt och då utsätts kroppen för onödigt höga halter av stresshormoner. Det i sin tur kan påverka immunförsvaret och höja blodtrycket.

Hälsorisker med buller

Vad sker med kroppen om störande ljud pågår?  Det finns för lite forskning om buller för att kunna svara på alla frågor om hur buller påverkar oss. Det forskarna hittills vet är:


Sömnstörningar

Buller påverkar sömnen och en dålig sömn kan ge trötthet, nedstämdhet, olustkänslor och minskande prestationsförmåga. Dålig sömn stör de aptitreglerande hormonerna och påverkar immunförsvaret negativt. Det vill säga du kan få svårare att hålla en hälsosam vikt och blir lättare sjuk om du får dålig sömn.

Försämrad inlärning

Vid buller är det svårare att hålla koncentrationen och barn påverkas mer än vuxna. Speciellt de barn med läs- och skrivsvårigheter, de med annat modersmål än svenska, adhd, och barn med hörselnedsättning får det extra svårt att kunna koncentrera sig vid buller.

Hjärta och kärl

Buller ger både långsiktiga och kortsiktiga effekter. Ett tillfälligt ljud kan höja hjärtfrekvensen just då det inträffar och tex trafikbuller som påverkar oss dagligen kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdommar. Ännu vet inte forskarna exakt vid vilken nivå eller tid som ger den negativa effekten av buller men forskning pågår i frågan.

Hörselskada

Det är väl den sjukdomsrisk jag till största delen förknippar med buller och ljud. Tinnitus eller hörselnedsättning ökar med ljudets styrka och hur lång tid man utsätts för det. 10-20% av Sveriges befolkning besväras redan av tinnitus varav 1% har riktigt allvarliga besvär.

Varför är det så bullrigt nu?

I Sverige bor två miljoner människor på ställen där trafikbullret är över de riktvärden som finns uppsatta. Det är två miljoner människor som dagligen riskerar sin hälsa pga störande ljud och avsaknad av tillräcklig tystnad. Idag bor 85% av befolkningen i tätorter vilket är en ökning med 50% mot hur det såg ut på 1950-talet. Det är en av anledningarna till att bullret koncentreras.
Fläktar, ventilationssystem, musik, kompressorer, tvättstugor, trafik är alla exempel på lågfrekvent buller i mångas miljö som vi har byggt in oss i. Vi använder teknik med buller och vi har svårt att klara oss utan tekniken och får bullret på köpet. Statistik från 2003 visade att 16% av alla kvinnor och 31% av män har buller på sin arbetsplats 1/4 av tiden som gör det omöjligt att kunna föra ett samtal i vanlig ton. Det är risk för hörselskador alltså. Skador av buller är den 4:e vanligaste arbetsskadan i landet…
Stark musik i hörlurar eller på konserter kan ge hörselskador. Socialstyrelsen gjorde tillsyn 2005 och fann då att 24% av offentliga ställen med musik spelade över de angivna gränserna för vad som kan ge hörselskador.


1. LADDA HEM DECIBELMÄTAR-APP

Är du orolig för att din hemmiljö eller arbetsmiljö har för hög ljudnivå?  –  Ladda hem en app till telefonen som mäter decibel och få reda på om du bör vara oroad eller inte.


2. 10 MINUTERS ABSOLUT TYSTNAD

Ta på dig hörselskydd, kåpor eller öronproppar, och stäng in dig i badrummet eller annan plats där du får vara ifred. Slut ögonen och lyssna på tystnaden. Kan vara svårt i början men om du får tio minuters tystnad om dagen så hinner du nå ett sk meditativt stadium där dina stresshormoner sjunker.3. FLYTTA TILL LANDSBYGDEN

En av de stora fördelarna av landsbygden är att där kan du ofta välja själv vilken ljudnivå du vill ha och vilka ljud du ska få chansen att höra på. Du kan välja att bo i tätortsnära landsbygd och har då mindre valfrihet iom mer tät trafik eller välj en enslig gård där du kan få tystnad i överflöd.


4. PROMENAD MED MUSIK

Är det inget alternativ att sitta still utan du behöver röra på dig så ta en promenad i en skog eller park. Ta med hörlurar och lyssna på musik ifall miljön intee erbjuder bara fågelkvitter. Musik kan skärma av oönskade ljud och verka som ett alternativ till tystnad så du får ner stresshormonerna. Välj gärna en lugn musik som inte stressar upp dig eftersom syftet är att varva ner sinnena. 

5. LÄR DIG MEDITATION/ åk till retreat

Gå en kurs eller lär dig via en bok eller nätet hur du ska meditera. Meditation kan ge dig lugn och frigöra stress som annars byggs upp av din ljudfyllda tillvaro. Räcker inte det åk en helg till en plats som anordnar retreat av det tysta slaget, en helg i tystnad eller en annan lugn tyst aktivitet. Då kan du fylla på med den tystnad du så väl behöver.

Källor: Folkhälsomyndigheten  www.folkhalsomyndigheten.se , Göteborgs Universitet forskningsområde Ljudmiljö, Karolinska institutet www.ki.se/forskning,


Rekommenderade inlägg