De flesta barn och ungdomar i Sverige mår bra men psykisk ohälsa är hur som helst ett elände att drabbas av oavsett hur få som drabbas. Dessutom finns risken att unga som drabbas bär med sig problemen upp i vuxenlivet. Mycket forskning pågår för att förstå och motverka dessa negativa trender och för att hjälpa de som redan har fått problem.

Idag den 4 september är det temadag för ungas psykiska hälsa och det hoppas jag uppmärksammas så att våra unga kan få en bra psykiskt hälsa – allihopa.

 

ungas psykiska hälsas dag

 

Läkartidningen sammanfattar i en artikel de vetenskapliga studier av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar som gjorts under de senaste tre decennierna och dessa har kommit fram till:

  • Psykisk ohälsa har inte minskat under denna tid. Det råder olika uppfattningar om huruvida den har ökat under samma tidsrymd.
  • Det förefaller som om framför allt tonårsflickor upplever mer nedstämdhet och oro. Även pojkarnas symtom har ökat, men inte lika kraftigt.
  • Sjukhusvård för depression tycks ha ökat – mer bland flickor än bland pojkar.
  • Andelen tonåringar som sökt öppen barn- och ungdomspsykiat­risk vård för ångest/depression har ökat för båda könen.
  • Självmordsfrekvensen har varit oförändrad i ungdomsgruppen till skillnad från i andra åldersgrupper, där den minskat.

Det förbryllar forskarna att trots att samhällets utveckling har gått framåt under dessa 30 år har de ungas psykiska hälsa inte förbättrats. Vi får allt säkrare bilar och datorsystemen blir mer avancerade men våra unga mår inte bättre för det.

Enligt folkhälsomyndighetens undersökning där ungdomar själva får uppskatta sin egen hälsa är säger de flesta att de upplever sig ha en stabil psykisk hälsa och den trenden har varit stabil sedan 2001.

Däremot är andelen 13- och 15-åringar som säger att de har haft minst två psykosomatiska besvär i veckan de senaste sex månaderna större, både för flickor och pojkar. Det är hos de 15-åriga flickorna vi hittar flest som säger sig må sämst nu sedan studien började i mitten på 1980-talet, nämligen hela 57 procent.

Oroande.

 

Om du behöver stöd nu

Behöver du stöd och någon att prata med kan du kontakta någon av dessa organisationer:

Du kan okså söka svar på vanliga frågor hos Umo.se eller få hjälp hos en Ungdomsmottagning nära dig

 

Önskar er en bra helg och tänk på de omkring dig, uppmärksamma deras signaler som kanske visar på att något är fel.

 

Läs mer här bland mina källor:

www.forskning.se

http://www.kau.se/cfbuph

Folkhälsomyndighetens undersökning

Mucf

Rekommenderade inlägg