I det senaste kreativa brevet, som jag skickade ut till alla mina fantastiska prenumeranter, skrev jag om hur olika årstider är tecken på förändring och vi kan dra nytta av det genom att hänga med i den aktuella årstidens natur. Här tänkte jag ta upp lite mer om att vi kan uppleva oss lite ensamma i vår moderna vardag och om hur våra värderingar kan hjälpa oss att hitta den samhörigheten som vi saknar. Det kan vi dels hitta i att upptäcka vår samhörighet med naturen, dess årstider och dels med andra människor

Känna sig vilsen och ensam

I moderna samhällen finns ofta ett fokus på materiell framgång och konsumtion, vilket kan leda till en känsla av tomhet och att en del saknar meningsfulla mål och syften i livet. Många söker efter en meningsfull tillvaro på många olika sätt men känner sig osäkra på vad det innebär eller hur man uppnår det. Det går en serie på SVT nu ANDARNAS RIKE som tar sig an lite olika sätt vi söker efter andlighet i Sverige. Det är ju tydligt att människor i alla tider behöver något lite mer än bara sig själva att tro på för att må bra.

I moderna samhällen har traditionella sociala strukturer och institutioner, såsom familjen, religionen och gemenskapen förändrats. Det kan ge en större frihet att bryta sig loss från normer och sociala mönster som hämmat tidigare för man kännt sig tvingad att följa vad alla andra gör. Det kan även göra att man känner sig lite vilsen om man inte har egna starka värderingar eller grupper man känner sig tillhöra eller är mitt i ett byte av värderingar.

Den snabba förändringstakten i moderna samhällen kan också skapa en känsla av osäkerhet och vilsenhet. Många människor upplever att de måste anpassa sig och förändra sig snabbt för att kunna hänga med i samhällets utveckling. Det kan också vara en orsak till att känna sig vilsen och sakna riktning.

Ha makt över naturen

Människor har historiskt varit fokuserade på att tämja naturen av flera skäl. Ett av de främsta skälen är att människor alltid har behövt anpassa sig till sin omgivning för att överleva. När vi levde som jägare-samlare var vi beroende av naturen för mat, vatten och skydd, och vi var tvungna att lära oss att utnyttja och hantera naturens resurser för att överleva.

I takt med att människan utvecklades och samhällen växte sig större, blev det allt viktigare att kontrollera naturen för att kunna producera tillräckligt med mat och andra resurser för att försörja en växande befolkning. Detta ledde till utvecklingen av jordbruk, djurhållning och andra metoder för att producera mat och andra produkter på ett mer kontrollerat sätt.

Under industrialiseringen blev det ännu viktigare att kontrollera naturen för att kunna producera och transportera varor på en stor skala. Detta ledde till utvecklingen av modern teknologi och maskiner som gjorde det möjligt att utnyttja naturens resurser mer effektivt.

Idag har vi dock insett att exploateringen av naturen har allvarliga konsekvenser såsom klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och förstörelse av naturliga ekosystem. Därför är det alltmer viktigt att hitta en balans mellan att utnyttja naturens resurser och att skydda och bevara naturen för framtida generationer.

Hitta balansen

Samma balans krävs för att ge oss en meningsfull tillvaro. Kunskap om naturens cykler kan hjälpa till att vi kan åter igen känna samhörighet med naturen och ge en känsla av att vara en del av sin omgivning. Genom att förstå och uppmärksamma naturens cykler, såsom årstidernas förändringar, månens cykler, djurens flyttmönster under året och växternas livscykel, kan människor känna sig mer delaktiga i och anpassade till sin omgivning.

Nu är vi i glappet mellan att skapa AI för att fortsätta utnyttja naturens resurser eller att inse vi håller på att göra oss själva helt överflödiga och istället fokusera på att samarbeta och låta AI vara vår vän eller helt skippa att låta AI få sådan makt över oss som vi redan tillåtit en mängd teknologi få…

Med risk för att låta flummig så är det vår allt mer minskande koppling till naturen och dess cykler som har skapat en känsla av meningslöshet – det är ingen mening med något. Vi griper desperat efter ledare som lovar att de kan ge oss makt över allt igen medan det inte kommer lösa någonting egentligen. Vi kastas bara in i nya konflikter.

När människor känner sig vilsna och saknar en gemensam grund att stå på kan det leda till minskad social sammanhållning och ökad polarisering i samhället. Det är riktigt läskigt när allt fler känner sig utanför och väljer att istället för att bygga upp hellre rasera för att de inte känner sig vara en del av det.

Naturliga cykler som guide

Så de senaste åren har jag liksom våra förfäder och mödrar blickat upp mot himlen och studerat månen och börjat se de stora mönstren igen. Lösningen ligger i cyklerna och i balansen, vi vet alla om det men vi har lyckats gömma och glömma undan det väldigt effektivt under lång tid…

Denna förståelse kan också bidra till att öka respekten för naturen och dess mångfald. När människor inser hur allt i naturen samverkar och hur viktiga varje liten del är för helheten, kan det hjälpa till att främja en ökad medvetenhet om miljöproblematik och behovet av att ta hand om vår planet.

Denna kunskap kan också hjälpa människor att känna sig mer förbundna med andra människor. Inte minst med dem som delar deras intresse för naturen och dess cykler men även med alla andra – vi hör ihop. Genom att uppmuntra boende i byar och städer att återupptäcka sin lokala natur och delta i aktiviteter som är kopplade till den så kan vi bygga upp nya gemenskaper baserade på en gemensam kärlek till naturen. Det i sin tur ger helt enkelt att vilja att allt och alla ska ha det bra.

Visst låter det enkelt… det är det – men ack vad det kan ta tid då vi allihopa är så långt ifrån naturen idag.

Hur kan vi göra det ihop?

Att hitta mening i livet och att ha en hög materiell standard som vi är vana vid är två olika behov som ibland kan kännas motstridiga. Men det är möjligt att uppnå både materiell standard och en meningsfull tillvaro. Här är några saker du kan göra:

  1. Hitta en balans: Det handlar om att hitta en balans mellan arbete, fritid och personlig utveckling. Att upprätthålla en hög materiell standard kräver ofta mycket arbete och tid, men det är viktigt att inte offra all sin tid på det. Sätt upp mål för både karriär och personlig utveckling och hitta en balans som passar dig. Hur mycket tid vill du betala för din standard och vad är hög standar för dig?
  2. Fokusera på meningsfulla relationer: Relationer med familj och vänner kan ge mycket mening och lycka i livet. Fokusera på att bygga och upprätthålla meningsfulla relationer som ger stöd och glädje i livet.
  3. Engagera dig i något du brinner för: Att engagera sig i en verksamhet eller ett projekt som ligger en varmt om hjärtat kan bidra till en känsla av mening och syfte. Det kan vara allt från volontärarbete till att starta en egen verksamhet.
  4. Utveckla en hälsosam livsstil: En hälsosam livsstil med god sömn, regelbunden motion och en balanserad kost kan bidra till en känsla av välbefinnande och ökat fokus på personlig utveckling och meningsfullhet. Mår man bra orkar man vara mer snäll och trevlig – oftast – och har mer energi att ge till andra.
  5. Ge tillbaka till samhället: Att bidra till samhället genom att hjälpa andra eller delta i en organisation kan också ge en känsla av meningsfullhet och syfte. Det kan handla om allt från att donera pengar till en organisation till att arbeta för att minska miljöpåverkan eller spela spel ihop med andra ensamma på en träffpunkt.

Jag vägar tro att problem inte går att lösa eller att mänskligheten är på väg att förinta sig själv även om det ser en aning mörkt ut just nu. Det finns lösningar mitt framför oss som vi inte ser för de är enkla. Vi tror på något vis att teknik eller pengar eller hårda tag ska skärpa till de som inte gör det som vi tycker de ska göra när lösningen ligger i att vi behöver mer samhörighet.

Samhörighet med sig själv, sin omgivning och naturen. Är man istället i ständig konflikt är det väl klart att man inte hinner reflektera och göra något gott. Måhända kan det låta urbota naivt att tro att allt går att lösa med samhörighet men det är vad jag tror – att kriga mer verkar ju inte direkt ha löst våra problem annat än kortsiktigt.

Nåja – i det lilla perspektivet vad det gäller dig själv tror jag verkligen att det gör skillnad att känna att man hör ihop med något större och en sådan bit i ditt pussel att hitta hem kan vara att leva mer i takt med naturens rytm.

Önskar dig allt gott och på återhörande!

Rekommenderade inlägg