…att få de känslomässiga behoven uppfyllda. Efter att vi fått de fysiska behoven fixade som att få mat och vatten och ett skydd att sova under och kläder som håller oss varma kommer de känslomässiga behoven. De är inte att leka med eller att glömma bort för idag ökar tyvärr psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar – MEN vi kan själva göra mycklet för att slippa hamna där – det gäller att lära sig vad man behöver och ge sig själv en portion av det!

Visst tar vi och gör det – vi börjar idag!

Idag har vi alla möjligheter att göra allt vi vill när som helst och vi kan få reda på vad alla gör hel tiden – det är i sig enormt stresande ifall vi inte lär oss hur man kan stänga av kranen av information rakt in i huvudet. Enligt Folkhälsomyndigheten är det en tydlig trend med ökande stress och mest tydligt bland unga kvinnor.

”År 2020 var det 14 procent av befolkningen 16–84 år som uppgav att de känner sig stressade. Andelen var högre bland kvinnor än bland män, bland personer i de två yngre åldersgrupperna jämfört med de äldre åldersgrupperna och bland personer födda i övriga Europa jämfört med personer födda i Sverige. En relativt stor andel som uppgav stress fanns bland unga kvinnor. Under perioden 2006–2020 ökade andelen som uppgav stress bland kvinnor och män, bland åldersgrupper under 45 år och i grupperna med gymnasial och eftergymnasial utbildningsnivå. ”

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/stress/

Stressen ökar – vad händer då?

Det är inget vidare att stressen ökar för det har inte direkt så bra påverkan på vår hälsa:

Stressreaktioner syftar till att snabbt mobilisera kroppens resurser i syfte att avvärja akuta hot. En långvarig aktivering av stressystemet – utan tillräcklig återhämtning – ökar risken för många olika sjukdomar, både somatiska och psykiatriska. Exempel på tillstånd med koppling till långvarig stress är hjärt- och kärlsjukdomar (1) och depression (2), som står för en hög andel av sjukdomsbördan i världen (3). Utmattningssyndrom är en direkt reaktion på svår arbetsrelaterad stress (4). Stressrelaterad ohälsa står för hälften av alla påbörjade sjukfall inom gruppen psykiatriska diagnoser (5).

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/stress/

Om du själv mår bra GRATTIS men då kan det vara bra att veta om det här och kunna vara ett stöd för någon i din närhet istället.

Lyssna på podcasten via spotify

Har du inte spotify testa någon av dessa podd-platser istället:

Google podcast Anchor Breaker Pocket casts Radio Public

De känslomässiga behoven

Maslow:s behovshierarki/trappa/triangel är en av utgångspunkterna i detta podavsnitt. Hans teori om att människan behöver olika saker för att nå utveckling har många år på nacken. Dock har den fått en hel del uppdateringar av psykologer och neuropsykologer sedan dess. En av dem är Human given approach som visar att vi bör uppfylla nio känslomässiga behov för att nå balans och kunna nå en god personlig utveckling.

De nio känslomässiga behoven

  1. Security: A sense of safety and security; safe territory; an environment in which people can live without experiencing excessive fear so that they can develop healthily.[9]
  2. Autonomy and control: A sense of autonomy and control over what happens around and to us.[10][11]
  3. Status: A sense of status – being accepted and valued in the various social groups we belong to.
  4. Privacy: Time and space enough to reflect on and consolidate our experiences.
  5. Attention: Receiving attention from others, but also giving it; a form of essential nutrition that fuels the development of each individual, family and culture.[12][13][14]
  6. Connection to the wider community: Interaction with a larger group of people and a sense of being part of the group.
  7. Intimacy: Emotional connection to other people – friendship, love, intimacy, fun.
  8. Competence and achievement: A sense of our own competence and achievements, that we have what it takes to meet life’s demands.
  9. Meaning and purpose: Being stretched, aiming for meaningful goals, having a sense of a higher calling or serving others creates meaning and purpose.

I podavsnittet går jag därefter igenom dem alla på svenska och har slagit ihop nummer 6+7 till en om att vara en del av en gemenskap både i det lilla och det större.

Vad kan jag göra?

Första steget är att veta om att det finns dessa känslomässiga behov. Sedan få en större förståelse varför det kan bli knas i ditt eget huvud. Då i relationer med andra och i livet i stort. Det är oftast inget avancerat utan det är att du inte har upptäckt att någon av behoven har lite för lite på kontot, att något i din vanliga vardag saknas och att du kan behöva fylla på där.

Sedan kan det vara en aning mer komplicerat att kunna, hinna eller vilja bättra på alla delarna. Vi är ju bundna av vanor som vi inte alltid heller ser. Vi tycker att vi gör allt rätt men ändå blir det fel.

Det allra mest viktiga är att du är schysst mot dig själv. Var inte så hård utan ge dig själv lite omtanke och klapp på axeln. Du är grym. Att du inte är helt i balans – ja det är nästan ingen hela tiden så lägg ner den offerkoftan direkt.

Lära dig mer?

Är du nyfiken på att lära dig mer? Det finns det massor av bra självhjälpsböcker att låna på biblioteket eller köpa i bokhandeln. Du kan även kolla på någon av mina kurser. Testa att gå den korta tre dagars kursen där du lär dig att upptäcka ifall din inre kritiker är aktiv. I så fall lär du dig att avskeda den och aktivera din inre coach istället. Det är ett steg på vägen.

Lyssna gärna på min podd och hör av dig om du har några funderingar via DM på instagram eller skicka ett mail!

Rekommenderade inlägg