Det är en orättvis värld vi lever i. Låt oss hoppas på det goda och att demokrati och ödmjukhet och vänlighet vinner i längden.

Jag har länge haft obehagskänslor då jag sett volvoreklamen. Först komiskt obehag över det absurda att skjuta ett djur som inte direkt lever naturligt i Sverige utan är inplanterad och som inte finns i fjälltrakterna alls utan mer i Skåne. Sedan obehag över att det inte direkt är en svensk bil längre och till sist att filmen till syvende och sist stödjer ett land utan demokrati.

Ser med oro på nyheterna om vad som händer på Krimhalvön och tänker att vilken tur vi har som får bo här i fred och frihet. Vi har ett supervalår framför oss, gå och rösta i båda valen om bara för att visa hur tacksam du är för att du har rätten att göra det.

Om SHRIC som gjort filmen:

SHRIC är en ideell förening som stödjer utvecklingen av mänskliga
rättigheter i Kina och verkar för införandet av yttrande- och trosfrihet
i Kina.

SHRIC arbetar för alla förföljda grupper i Kina såsom tibetaner,
uigurer, mongoler, Falun Gong-utövare, kristna, människorättsaktivister
och de som utsätts för tvångsaborter och organstölder.

Vår vision är att kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Kina
ska upphöra. Ingen ska bli förtryckt, fängslad, torterad eller förföljd
på grund av sin tro, övertygelse, åsikt, nationalitet, kön, etnicitet
eller kulturella bakgrund. Inte heller ska det finnas arbetsläger där
människor hålls fångna av ovanstående skäl. Vidare ser SHRIC det som
viktigt att all produktion som sker med gratis arbetskraft i dessa
arbetsläger upphör. Ingen produkt/vara från Kina skall vara tillverkad
av oavlönade personer i ett arbetsläger eller under andra
missförhållanden. Med missförhållanden avses sådant som barnarbete och
brist på mänskliga rättigheter på arbetsplatsen. Förhoppningen är att
Kina ska införa yttrande- och trosfrihet för alla sina medborgare,
vilket idag saknas. Vidare anser SHRIC det viktigt att Kina följer FN:s
konvention om de mänskliga rättigheterna. Organisationen skall samarbeta
med andra som arbetar för dessa mål.

SHRIC bildar opinion och informerar om bristen på mänskliga rättigheter i Kina genom att:

  • skriva debattartiklar
  • delta på Almedalsveckan och Mänskliga rättighetsdagarna
  • delta i paneldebatter
  • informera riksdagspolitiker och elever på skolor
  • ordna och delta på manifestationer
  • samarbeta med och delta på förföljda gruppers och organisationers aktiviteter

Vi har haft hearings i riksdagen inför OS i Peking och för antagandet
av resolution för fördömandet av organstölder i Kina.  I media har vi
deltagit i bl a SVTs Argument och Sveriges radio P1. SHRIC har också
producerat en “spoof” på en reklamfilm av Volvo, med syftet att väcka
mer eftertanke kring frågan vad storskalig handel med Kina kan ha för
effekt på mänskliga rättigheter i landet.

Rekommenderade inlägg