Det går att se på månen rent naturvetenskaplig på det sättet att den har alltid funnits under vår utveckling och att den är en naturlig del av vår livsmiljö. Den påverkar ebb och flod och lyser upp vår tillvaro under natten vid molnfri himmel.

Påverkar den oss människor också? Det finns inga helt entydiga resultat i den vetenskaplig forskningen men vi kan dra nytta av dess tydliga rytm för att ge ramarna för vår egen arbetsrytm. Många av teorierna kring månens påverkan på människor är baserade på folktro och har inte stöd i vetenskapliga studier. Dock brukar jag se att det finns mer i folktro än vad våra mätbara resultat riktigt kan bevisa. Du får helt enkelt använda ditt eget förnuft och sålla bland informationen.

Ser mig själv som hälsosamt skeptisk inför många av de läror om andlighet och religiösa rörelser som finns i olika former. Det finns vettiga saker i dem alla men det gäller att vara vaksam så det inte går överstyr på en del punkter som inte går ihop med mina värderingar. Månen har dock alltid fascinerat mig och den fick mig nyfiken på både astronomi och astrologi.

Att ha månens faser som guide till din kreativa process kan trots allt ge den lite extra skjuts framåt. Jag brukar börja vid nymånen och planera mig framåt efter det. Det funkar för mig för att jag känner att jag är i synk med en uråldrig rytm som månens varv runt jorden och dess snurrande runt sig själv och ihop med vår hemplanet runt solen är.

Att ge månen fler och mer betydelser i ens liv kan vara både bra och dåligt. Om man vill ha något att skylla på så okej men det kan bli lite mycket om man inte vågar göra det man vill för att det är fel fas i månens cykel. Ge det inte mer betydelse än vad du mår bra av – det är mitt generella råd kring allt som har med livsåskådning att göra.

Men vill även påpeka det kloka som filosofen Jonna Bornemark har sagt:

Vi lever i en mätbarhetens tidsålder och vi löser våra problem genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. Våra mantran ekar i styrdokument och på kvalitetskonferenser: effektivitet, kvalitetssäkring, evidensbasering. Samtidigt ramas våra liv in av rankinglistor, betyg, kvalitetsindex, pulsmätare och stegräknare. Tilltron sätts därmed till yttre parametrar som vi tänker oss objektivt pekar ut den rätta vägen framåt. Vi flyr undan det subjektiva, det känslomässiga, det tillfälliga och den blotta tron och räknar istället: siffror, diagram och staplar verkar så mycket pålitligare. Ett resultat är att utrymmet för den praktiska kunskapen, för omdöme och situationskunskap blivit allt mindre.

Filosofen Jonna Bornemark 

Så med det sagt så dyker vi ner i vad du kan ta för hjälp av månen för att planera ditt nästa kreativa projekt och låta ditt eget omdöme få ta plats!

TA HJÄLP AV MÅNENS FASER

Enkelt uttryckt så ska du starta saker och påbörja en förändring under en NYMÅNE och två veckor fram till FULLMÅNEN. Avsluta saker och minska ner under de två veckorna efter fullmånen. Det är ju inte riktigt exakt sju dagar emellan varje fas men du kan se på ett ungefär när du ska byta fokus.

OK – Du ska notera dagen då nymånen sker och räkna sedan c:a sju dagar framåt i taget från den dagen.

Vecka 1 efter nymånen = en inre process att forma något, därav vill du planera, väga för och nackdelar, undersöka information och resurser kopplade till det du vill påbörja. Inga praktiska och yttre handlingar. Endast planering och fundering.

Vecka 2 efter nymånen = processen blir nu av yttre karaktär, energin är högre och du kan påbörja handling kopplat till ditt projekt, aktivt agera ut den.

Fullmåne och vecka 3 = nu är det dags att börja slutföra och knyta ihop ditt projekt, eller avsluta ett delmål i ett större projekt (har du ett större projekt du vill ta dig an, så är ett bra tips att dela upp det per månad, kopplat till mån-cykeln, det kommer ge absolut bäst utfall). Påbörja under vecka 3 bara sådant som du kan avsluta under kommande två veckorna. Allt som du inte hinner påbörja och avsluta kan du lämna till nästa Nymåne.

Vecka 4, sista veckan inför nästa nymåne = återigen går processen inåt, och det är istället en tid för att dra ner på aktivitet och energi, reflektera över hur det har gått med ditt projekt, ditt delmål, och avsluta det du påbörjat inför ett nytt blad när nymånen träder in igen

Tack vare att spåra månens faser kan du planera din månad i linje med hela universums naturliga cykler – lite mäktigt eller hur ;) Detta kan hjälpa dig att känna dig mer jordad och kopplad till allt runt dig och kan också hjälpa dig att nå dina mål mer effektivt. Inget av de två är direkt dåligt att få lite av :)

Vi är inte maskiner, och ändå lever vi i ett samhälle som förväntar sig att vi ska agera som det. Säsongsmässigt och cykliskt liv inbjuder oss att anpassa oss till rytmerna i våra kroppar och jorden istället för kulturens krav. Livet existerar i årstider och månens faser är som små kort årstider fast som ryms under en månads tid.

Längst ner på sidan ser du när de olika månfaserna under 2023 är.

KÄNNA SIG TRYGG OCH VARA EN DEL AV NÅGOT

Att lära sig om naturens cykler och dess samspel kan hjälpa dig att få en känsla av samhörighet med din omgivning och en känsla av att vara en del av något större. Denna känsla av samhörighet kan bidra till att minska känslor av isolering och ensamhet, vilket i sin tur kan förbättra den mentala hälsan.

Naturen har också en terapeutisk effekt och att spendera tid utomhus och koppla av i naturen kan hjälpa till att minska stress och ångest. Att observera naturens skönhet och dess naturliga rytm kan hjälpa till att återställa känslan av balans och harmoni i livet.

En förståelse för naturen kan också bidra till en mer hållbar livsstil, vilket kan leda till en känsla av att göra något positivt för både sig själv och för planeten.

Hur kommer det sig?

Naturen är utformad på ett sätt som främjar samspel och samexistens mellan dess olika delar och organismer. Detta innebär att när alla delar i ett ekosystem gör sin del, så kan det resultera i positiva effekter för andra delar av ekosystemet.

Ett exempel på detta är hur växter och djur är beroende av varandra för överlevnad. Växter producerar syre och mat genom fotosyntes, vilket djur behöver för att överleva. Samtidigt pollineras växter av djur, vilket främjar deras reproduktion och tillväxt. På samma sätt kan djur också hjälpa till att sprida växtfrön, vilket bidrar till att skapa nya växtsamhällen.

När man inser dessa samband och hur allt hör ihop och kan se sig egen del av något som är större än bara ens egen prestation och varande – då blir det enklare att se mening med sitt liv och känna en samhörighet med inte minst sin naturliga omgivning.

HUR LÅNG ÄR EN MÅNCYKEL?

Månens roterar runt sin egen axel, runt jorden och är i omloppsbana kring solen också. Det ställer till det lite för oss som vill lista ut hur den rör på sig… Här har du Markus Janson:s, professor i astronomi vid Stockholms universitet, förklaring om hur månen rör på sig:


“Månen roterar kring sin egen axel på 1 månad (29,5 dygn) och runt jorden på samma tid. Månens omloppstid runt jorden är 27,3 dygn relativt en fixpunkt i rymden (avlägsna stjärnor), men 29,5 dygn relativt solen. Månens bana kring jorden har en omloppstid på cirka 27 dagar och 8 timmar.

Eftersom jorden och månen tillsammans samtidigt rör sig kring solen tar det lite längre än en omloppstid för månen att återkomma till en viss fas gentemot solen, till exempel från en fullmåne till nästa. Denna så kallade synodiska period är i genomsnitt runt 29 dagar och 13 timmar.

Detta innebär att månen förskjuts på himlen med i genomsnitt en knapp timme om dagen.

Dessa faktorer samverkar på ett intrikat sätt, så att månen sedd från jorden får lite varierande hastighet och riktning över himlen, och därmed också varierande upp- och nedgångstider vid horisonten. Effekten en viss dag blir helt olika på olika platser på jorden. ”

Ja – det är därför det är lite lurigt att passa in den i våra rätt så statiska månader och faserna flödar över dessa gränser. Förr innan kalendrar och internet och telefoner kunde man bestämma att mötas om tre fullmånar igen – det var ju samma för alla – och det krävdes inte tekniska manicker att veta när det var dags…

VILL DU MER HJÄLP MED ATT FÖLJA MÅNEN FASER?

Om du vill ha mer hjälp med att ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt under en månfas kan du köpa och ladda hem min ”Journaling med månens faser” i min webbshop. Den har 13 sidor och ger dig en snabb förklaring om de olika 8 faserna och du får sedan frågor på ett arbetsblad för varje fas som kan hjälpa dig att ta reda på hur du kan dra nytta av dem på bästa sätt.

Den fungerar att börja med när som helst men är givetvis lite bättre om du kan börja med den vid en nymåne som är en naturlig nystart.

Här ser du mer exakt när de olika faserna sker under 2023:

Månens faser under 2023

2023-01-07 kl. 00:08 Fullmåne
2023-01-15 kl. 03:10 Sista kvarteret
2023-01-21 kl. 21:53 Nymåne
2023-01-28 kl. 16:19 Första kvarteret
2023-02-05 kl. 19:28 Fullmåne
2023-02-13 kl. 17:01 Sista kvarteret
2023-02-20 kl. 08:06 Nymåne
2023-02-27 kl. 09:06 Första kvarteret
2023-03-07 kl. 13:40 Fullmåne
2023-03-15 kl. 03:08 Sista kvarteret
2023-03-21 kl. 18:23 Nymåne
2023-03-29 kl. 04:32* Första kvarteret
2023-04-06 kl. 06:35* Fullmåne
2023-04-13 kl. 11:11* Sista kvarteret
2023-04-20 kl. 06:13* Nymåne
2023-04-27 kl. 23:20* Första kvarteret
2023-05-05 kl. 19:34* Fullmåne
2023-05-12 kl. 16:28* Sista kvarteret
2023-05-19 kl. 17:53* Nymåne
2023-05-27 kl. 17:22* Första kvarteret
2023-06-04 kl. 05:42* Fullmåne
2023-06-10 kl. 21:31* Sista kvarteret
2023-06-18 kl. 06:37* Nymåne
2023-06-26 kl. 09:50* Första kvarteret
2023-07-03 kl. 13:39* Fullmåne
2023-07-10 kl. 03:48* Sista kvarteret
2023-07-17 kl. 20:32* Nymåne
2023-07-26 kl. 00:07* Första kvarteret
2023-08-01 kl. 20:32* Fullmåne
2023-08-08 kl. 12:28* Sista kvarteret
2023-08-16 kl. 11:38* Nymåne
2023-08-24 kl. 11:57* Första kvarteret
2023-08-31 kl. 03:36* Fullmåne
2023-09-07 kl. 00:21* Sista kvarteret
2023-09-15 kl. 03:40* Nymåne
2023-09-22 kl. 21:32* Första kvarteret
2023-09-29 kl. 11:57* Fullmåne
2023-10-06 kl. 15:48* Sista kvarteret
2023-10-14 kl. 19:55* Nymåne
2023-10-22 kl. 05:29* Första kvarteret
2023-10-28 kl. 22:24* Fullmåne
2023-11-05 kl. 09:37 Sista kvarteret
2023-11-13 kl. 10:27 Nymåne
2023-11-20 kl. 11:50 Första kvarteret
2023-11-27 kl. 10:16 Fullmåne
2023-12-05 kl. 06:49 Sista kvarteret
2023-12-13 kl. 00:32 Nymåne
2023-12-19 kl. 19:39 Första kvarteret
2023-12-27 kl. 01:33 Fullmåne

* svensk sommartid

Källa månens faser

Rekommenderade inlägg